Bio

English

Français

∗ NEDERLANDS ∗

‘Izar’ is een heldere dubbelster in ons sterrenstelsel: twee sterren, die samen een mooi geheel vormen.

Margot Welleman (primo) en Lokke Van der Ven (secundo) leerden elkaar kennen aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, in de klas van Jan Michiels. Vanaf het begin van hun muziekopleiding speelden ze regelmatig samen, en verzorgden ze o.a. een live opname van Schubert’s Fantasie voor Euroclassical.
Toen ze in 2012 samen afstudeerden, besloten ze zich volop te concentreren op hun duo. Ze volgden masterclasses bij internationaal gerenommeerde pianoduo’s zoals Tal&Groethuysen, GrauSchumacher pianoduo, Duo Genova & Dimitrov en Duo YinYang. Daarnaast kregen ze ook meermaals advies van ervaren solisten waaronder Alexander Melnikov en Abdel Rahman El Bacha.
Het repertoire van het Izar duo focust zich op dat voor piano vierhandig en rijkt van de oude meesterwerken tot recent geschreven muziek van o.m Annelies van Parys. Binnen dat repertorium gaan ze voornamelijk op zoek naar de verschillende aspecten van het vierhandig pianospel. Zo spelen ze bijvoorbeeld naast de originele werken voor piano vierhandig ook regelmatig orkestbewerkingen, en vertalen ze hun repertoire naar interessante programmakeuzes.
Het Izar duo werd in september 2015 toegelaten tot het Orpheus Instituut te Gent, waar het als ensemble gecoacht werd door Piet Kuijken, Piet Van Bockstal, Paul De Clerck en France Springuel.
In 2018 creëerden ze ‘Pulcherrima’ van de Belgische componist Jasper Vanpaemel.

PRIMOIzar Margot 2
Margot Welleman (°1988, Mortsel) studeerde piano bij Jan Michiels aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Vanwege haar passie voor het begeleiden van zangers en andere instrumenten aan de piano specialiseerde ze zich bij Inge Spinette en Anne Op de Beeck. Ze behaalde het Postgraduaat Pianobegeleiding met grote onderscheiding. Bij het afstuderen ontving ze verscheidene prijzen van het Patrimonium van het Conservatorium Brussel.
Ze nam deel aan de ‘International Udo Reinemann Lied Masterclasses’, waar ze les kreeg van grote namen uit de liedwereld. Daarnaast assisteerde ze als pianist en stagiair-repetitor verschillende producties in de Koninklijke Muntschouwburg, evenals koorrepetities en audities van Opera Vlaanderen.
Ze is sinds 2013 ook lid van het ensemble ‘Triotique’ met fluitiste Elke Elsen en hoboïste Frauke Elsen.
Margot is begeleidster aan de academie van Jette en leerkracht piano aan de academie van Vilvoorde.

Izar Lokke 2
SECUNDO
Lokke Van der Ven (°1987, Antwerpen) studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium Brussel bij Jan Michiels, waar ze in 2012 haar diploma behaalde met onderscheiding.
Een jaar later vervolmaakte ze haar pianostudie met een Postgraduaat bij Piet Kuijken. Ze ontving hiervoor opnieuw onderscheiding.
Ze volgde masterclasses bij onder meer Levente Kende, Marie-Dominique Gilles, Alexei Lubimov, Hans Ryckelynck, Maria Szraiber, Abdel Rahman El Bacha en Anton Kuerti.
Van 1996 tot 2004 nam ze deel aan talrijke operaproducties als vast lid van het kinderkoor van de Vlaamse Opera. Daar werd ook haar interesse gewekt voor het begeleiden van zangers aan de piano. Ze werkte in dit verband samen met tenor Reinoud Van Mechelen en sopraan Laurence Servaes. Daarnaast speelt ze regelmatig in kamermuziekverband met o.m fluitiste Janna Van Mechelen en celliste Suzanne Vermeyen.
Lokke is leerkracht piano aan de muziekacademie van Geel.


ENGLISH ∗

‘Izar’ is a bright double star in our constellation: two stars forming a unified ensemble.

Margot Welleman (primo) and Lokke Van der Ven (secundo) met each other at the Royal Conservatory of Brussels, in the class of Jan Michiels. From the beginning of their musical studies they played together regularly, and were soon asked to play a live recording of Schubert’s Fantasie for Euroclassical.
When both musicians graduated in 2012, they decided to concentrate fully on their duo. They had master classes with internationally renowned piano duos like Tal & Groethuysen, GrauSchumacher piano duo, Duo Genova & Dimitrov and Duo YinYang. In addition, they were also frequently advised by experienced soloists including Alexander Melnikov and Abdel Rahman El Bacha.
The repertoire of Izar duo consists of works for piano four hands and ranges from ancient masterpieces to newly written music from a.o Annelies van Parys. Within that repertoire they mainly look for the different aspects of four-hand piano playing. In addition to original works for piano four hands, they also regularly play orchestral arrangements, and they translate their repertoire into interesting program choices.
Izar duo was admitted to the Orpheus Institute in Ghent in September 2015, where the ensemble is coached by Piet Kuijken, Piet Van Bockstal, Paul De Clerck and France Springuel.
In 2018 the duo played the creation of ‘Pulcherrima’  by Belgian composer Jasper Vanpaemel.

PRIMOIzar Margot 2
Margot Welleman (°1988, Mortsel) obtained her Master piano at the Royal Conservatory of Brussels with Jan Michiels, and specialized afterwards with Inge Spinette and Anne Op de Beeck as an accompanist of singers and orchestra instruments. She received the Postgraduate Piano Accompaniment with high distinction.
She won the 1st prize and ‘Special Prize for Musicality’ at the competition ‘Young Solists at Sea 2006’ in Oostende, the 1st Chamber Music Prize from the Conservatory of Porto – where she studied for one year – and Prizes ‘Veneth de Vooght’ and ‘Maurice Lefranc’ from the Patrimonial of the Royal Conservatory of Brussels for her results.
Margot works as a freelance accompanist of singers. With lyric soprano Soumaya Hallak, she attended the ‘International Udo Reinemann Lied Masterclasses’, where she was coached by musicians such as Christianne Stotijn, Julius Drake, Wolfgang Holzmair, Christophe Prégardien and David Selig. As a pianist-coach and intern, Margot assisted several productions in Théâtre Royal de la Monnaie and Opera Vlaanderen (Antwerp). Since 2013 she is a member of the ensemble ‘Triotique’ with flutist Elke Elsen and oboist Frauke Elsen.
Margot is accompanist at the academy of Jette and piano teacher at the academy of Vilvoorde.

Izar Lokke 2
SECUNDO
Lokke Van der Ven (°1987, Antwerp) studied piano at the Royal Conservatory of Brussels with Jan Michiels, where she obtained her Master in 2012 with distinction.
A year later she completed her piano studies with Piet Kuijken. She received the Postgraduate Piano, again with distinction.
Lokke took masterclasses with a.o. Levente Kende, Marie-Dominique Gilles, Alexei Lubimov, Hans Ryckelynck, Maria Szraiber, Abdel Rahman El Bacha and Anton Kuerti.
From 1996 to 2004 she participated in several opera productions as a member of the children’s choir of the Flemish Opera house. There she developed an interest in the accompaniment of singers. In this context she worked with tenor Reinoud Van Mechelen and soprano Laurence Servaes, but she also plays chamber music with flutist Janna Van Mechelen and cellist Suzanne Vermeyen.
Lokke is piano teacher at the music academy of Geel.


FRANCAIS ∗

‘Izar’ est une étoile binaire brillante dans notre constellation: deux étoiles qui forment un bel ensemble.

Margot Welleman (primo) et Lokke Van der Ven (secundo) se rencontrent au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Jan Michiels. Dès le début de leur formation musicale, elles jouent ensemble très régulièrement et enregistrent, entre autres, en direct la Fantaisie de Schubert pour Euroclassical.
En 2012, elles obtiennent ensemble leur diplôme et décident de se concentrer pleinement sur leur duo. En cours de route elles suivent des master classes donnés par des duos de piano de renommée internationale comme Tal & Groethuysen, GrauSchumacher duo, Duo Genova & Dimitrov et Duo YinYang. De plus, elles reçoivent à plusieurs reprises des conseils de solistes expérimentés dont Alexander Melnikov et Abdel Rahman El Bacha.
Le répertoire du duo Izar se concentre sur celui pour piano à quatre mains et s’étend des chefs-d’œuvre anciens jusqu’ à la musique contemporaine comme celle d’Annelies van Parys. Le duo fige principalement son attention sur les différents aspects du jeu à quatre mains. En plus des œuvres originales pour piano à quatre mains, elles jouent également des arrangements de morceaux pour orchestre et s’efforcent de compiler des programmes musicaux intéressants.
Le duo Izar est admis à l’Institut Orpheus de Gand en Septembre 2015, où l’ensemble est épaulé par Piet Kuijken, Piet Van Bockstal, Paul De Clerck et France Springuel.
En 2018 elles ont joué la création de ‘Pulcherrima’, du compositeur belge Jasper Vanpaemel.

PRIMOIzar Margot 2
Margot Welleman (°1988, Mortsel) obtient son diplôme de piano au Conservatoire Royal de Bruxelles chez Jan Michiels, et se spécialise ensuite auprès de Inge Spinette et Anne Op de Beeck dans l’accompagnement de chanteurs et d’instruments d’orchestre. Elle acquiert le ‘Post Graduat’ d’Accompagnement avec grande distinction.
Margot reçoit le premier prix et le ‘Prix spécial pour la musicalité’ au concours ‘Jonge Solisten aan Zee 2006’ à Ostende, le Prix de Musique de Chambre 2011 du Conservatoire de Porto – où elle étudia pendant un an – et les Prix ‘Veneth de Vooght’ et ‘Maurice Lefranc’ du Patrimoine du Conservatoire de Bruxelles pour ses résultats.
Margot travaille comme accompagnatrice des chanteurs. Avec la soprano lyrique Soumaya Hallak elle participe aux “International Udo Reinemann Lied Masterclasses’, où elle reçoit l’enseignement d’entre autres Christianne Stotijn, Julius Drake, Wolfgang Holzmair, Christophe Prégardien et David Selig. En tant que répétiteur et stagiaire, Margot assista aussi plusieurs productions au Théâtre Royal de la Monnaie et Opera Vlaanderen (Anvers).
Depuis 2013 elle fait partie de l’ensemble ‘Triotique’ avec la flûtiste Elke Elsen et la hautboïste Frauke Elsen. Margot est accompagnatrice à l’académie de Jette et professeur de piano à l’académie de Vilvorde.

Izar Lokke 2
SECUNDO
Lokke Van der Ven (°1987, Anvers) étudia le piano au Conservatoire Royal de Bruxelles chez Jan Michiels, où elle obtient son diplôme de piano avec distinction en 2012. Un an plus tard elle se perfectionne avec un « Post Graduat » chez Piet Kuijken, qu’elle obtient à nouveau avec distinction.
Elle a participé à des masterclasses avec entre autre Levente Kende, Marie-Dominique Gilles, Alexei Lubimov, Hans Ryckelynck, Maria Szraiber, Abdel Rahman El Bacha et Anton Kuerti.
De 1996 jusqu’à 2004 elle fait partie du chœur d’enfants de l’Opéra de Flandre, avec lequel elle participe aux plusieurs productions d’opéra. Là, elle développe son intérêt pour l’accompagnement des chanteurs aux piano. Elle travaillait dans ce contexte avec le ténor Reinoud Van Mechelen et la soprano Laurence Servaes. En outre, elle joue régulièrement avec la flûtiste Janna Van Mechelen et la violoncelliste Suzanne Vermeyen.
Lokke est professeur de piano à l’Académie de musique de Geel.

Copyright Loïc Versichel (website) & Senne Van der Ven (pictures)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s